Haberler

E- İmza Zorunlu Hale Getirildi

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün İlgide kayıtlı yazısında “Sağlık Tesisleri Denetim ve İzleme Sistemi, kısaca (Den-İz)” projesinin yürürlüğe konması Bakanlık Makamının 30/09/2021 tarihli ve E-794 sayılı Oluru (Ek-1) uyarınca uygun görülmüştür.Tüm sağlık tesislerinin Den-İz Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek denetimlerde; denetim sonuç tutanaklarının karşılıklı olarak e-imza prosedürü ile imzalanabilmesi için sağlık tesisleri yöneticilerinin (Mesul Müdür/Mesul Müdür Yardımcısı/Sağlık Tesisi Yetkilisi vs.) 31/12/2021 tarihine kadar güvenli elektronik imzalarını (e-imza) temin etmesi ve İl Sağlık Müdürlüğüne bildirmesi zorunludur” denilmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir