Tüketici Hakları

Bunları Biliyor Musunuz?

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?

 • Satın alınan malın ayıplı olduğunun anlaşılması halinde, satın alınan tarihten itibaren 15 gün içerinde fırmaya başvurarak malı geri iade ederek değiştirilmesini veya ödediği bedelin iadesini veya ayıbın neden olduğu değer kaybının bedelden indirimini veya ücretsiz olarak onarımını talep edebileceğinizi, satılan malın ayıplı olduğunun bilinmemesi firmanın bu sorumluluğunu ortadan kaldıramayacağını,
 • Satılan malın ayıbı gizli nitelikte ise veya ayıp tüketiciden hile ile gizlenmişse, satıcının 15 gün içerisinde kendisine başvurulmadığını ileri sürerek sorumluluktan kurtulamayacağını,
 • Ayıplı olduğu bilinerek satın alınan mal ve hizmetler için hak arama yolunun tıkalı olduğunu,
 • Ayıplı malın üzerine kolayca okunabilecek şekilde “ÖZÜRLÜDÜR° ibaresi yazılır. Bu durumun tüketiciye verilen satış belgesi üzerinde de gösterilmesi gerektiğini,
 • Üzerinde ” SATILIK DEĞİLDİR ” ibaresi yoksa satıcı teşhir ettiği malların satışından kaçınamayacağını, satılmadığı halde satılmış gibi gösteremeyeceğini,
 • Taksitli satışlarda; Tüketici borçlandığı toplam miktarı önceden ödeme hakkına sahiptir. Önceden ödemelerde gerekli faiz indirimi uygulanır. Taraflarca belirlenen ve tüketiciye yazılı olarak bildirilen mal veya hizmetin toplam satış fiyatının hiçbir şekilde arttırılamayacağını,
 • Taksitli satışlarda satıcının aşağıdaki bilgileri yazılı olarak bildirmek ve taraflar arasında aktedilen sözleşmenin bir örneğini tüketiciye vermek zorunda olduğunu, bu bilgilerin:
 • Mal ve hizmetlerin peşin satış fiyatı
 • Vadeye göre faiz ile birlikte ödenecek toplam satış fiyatı,
 • Faiz miktarı, faizin hesaplandığı yıllık oran ve gecikme faizi oranı. Ön ödeme tutarı
 • Ödeme planı olduğunu,
 • Kampanyalı satışlarda satıcının,
 • Kampanya bitiş tarihini,
 • Malın ya da hizmetin teslim veya yerine getirilmesine ilişkin bilgileri yazılı olarak vermekle yükümlü olduğunu,
 • Kapıdan satışlarda tüketicinin 7 günlük deneme süresi sonuna kadar malı kabul veya hiçbir gerekçe göstermeden reddedebileceğini,
 • İthalatçı ve imalatçı firmaların ithal ettikleri veya ürettikleri sanayi malları için garanti belgesi düzenlemek zorunda olduğunu,
 • Herhangi bir hatalı kullanım olmaması şartı ile garanti belgesi kapsamındaki malların , satıcının ücret talep etmeden tamiri ile yükümlü olduğunu,
 • Tüketicinin, garanti süresi içinde sık sık arızalanan bir malın ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilmesine hakkı olduğunu,
 • İthal sanayi mallarının Türkçe tanıtım ve kullanım klavuzları ile satılmasının zorunlu olduğunu,
 • Tüketicinin aldatıcı, yanıltıcı ve haksız reklama karşı tüketici yasasının 16. maddesi ile korunduğunu,  


BİLİYOR MUSUNUZ ?

TDB 
Tüketici Hakları Komisyonu

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir