Sakarya Diş Hekimleri Odası

Tarihçe

3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanununa dayanarak Türk Dişhekimleri Birliği'nin 26 Ekim 1986 günü yaptığı Olağanüstü Genel Kurulda alınan karar uyarınca ilgili yasanın 4. maddesi istikametinde; Kocaeli Merkez olmak üzere bağlı Sakarya ve Bolu illeri ile birlikte Kocaeli Dişhekimleri Odasının kuruluşu gerçekleşmiştir. Türk Dişhekimleri Birliği 5 Kasım 1988 2. Olağan Genel Kurulunda Sakarya ve Bolu illerinin Kocaeli Dişhekimleri Odasından ayrılmasına karar verdi. Sakarya Merkez olmak üzere bağlı Bolu ili ile birlikte Sakarya Dişhekimleri Odasının kuruluşu gerçekleşmiştir. İl olduktan sonra Düzce ili de oda bölgesine dahil olmuştur. İlk Oda Başkanı Dt. Avni AYDIN’ dır.